top of page

Хроматически цвят. Как да направим света по-ярък?

Богатият свят на цветовете съдържа такова количество цветове, че понякога е много трудно да се определи с кой точно оттенък трябва да го направим. Въпреки това, когато става дума, като пример за фотография или кино ние с увереност можем да ги разделим на цветни и на черно-бели. Именно по тази характеристики може без грешка да се определи принадлежността на тази или друга палитра към хроматически и ахроматически цветове.


Разделение на цветовете


Ахроматическият (черно-бяла гама) и хроматическият (спектърна гама) цвят са получили своите наименования благодарение на гръцкия език. Буквално те се превеждат като безцветни и цветни. При тяхното смесване се получават цветове, различни по цвят, светлота и наситеност.


Само по себе си понятието хроматизъм е свързано с последователността на полу тоновете. Към хроматическите цветове се отнасят всички нюанси на цветния спектър. Светлотата е свойство, обединяващо хроматическите и ахроматическите цветове.


Защо виждаме света в цветове?


Способността на човешкото око да възприема различни цветове на спектъра е прекрасен дар, който ни позволява да изпитаме бурни емоции при вида на залез, при бурното пролетно цъфтене, да определим зрелостта на плодовете и да създадем шедьоври на живописта. Между другото, естетическото възприятие на света принадлежи само на хората. За възприемането на цветовете отговарят клетките на очите. Не всички живи същества са способни да възприемат света в цвят. Но за повечето хора това е достъпно. Пръчиците и конусите са особени рецептори на очите. Първите отговорят за възприятията на ахроматични цветове, а вторите за различаването на хроматическите. Смущения на възприятието са свързани най-вече с възможността да видите спектъра или отделен хроматичен цвят.


За да видите цветовете преди всичко е необходимо да има светлина. Съгласете се, че в тъмнината едва ли ще можете да определите цветната гама на едни или други вещи. Всички предмети притежават способността за поглъщане или отразяване на светлината. При това значение има само дължината на светлинната вълна. Например зелената ябълка отразява вълна, дължината на която съответства на един от нюансите на зеления цвят. Всички останали цветове се поглъщат и затова ябълката остава неизменно зелена.


Основни хроматични цветове


В действителност, всички хроматични цветове и нюанси са създадени на основата на червения, жълтия и синия цвят. Различна комбинация от отразените светлинни вълни ни позволява да видим най-различни нюанси на цветовете. Така, например, дори и децата могат да кажат с увереност, че, чрез смесване на жълта с синя боя, можете да получите зелен цвят, а с комбинация от жълта с червена се получава оранжев.


Черният цвят поглъща всички вълни. Белият, напротив, ги отразява. Тези цветове се наричат ​​ахроматични и имат само една характеристика – светлината, която създава спектър от сиви цветове, като се започне от ярък бял и се завърши с черен.


Характеристики на хроматическите цветове


Светлината на нюансите ни позволява да сравним хроматините и ахроматичните цветове. Така всеки хроматичен цвят може да се сравни по светлина с друг нюанс от спектъра или с ахроматически нюанс. Почти винаги, без да се замисляме можем да кажем, кой от нюансите е по-светъл или по-тъмен.


Не трябва да се забравя, че за разлика от черно-бялата гама, всеки хроматически цвят притежава определена наситеност. Тази характеристика определя степента на отличаване на нюанса от ахроматическия равен по светлина и позволява да се определи неговата яркост. При смесване на хроматична и ахроматична светлина цветът не се изменя – нюансите на сивото нямат цвят. Измененията настъпват при добавяне на по-тъмен или обратно - на светла ахроматическа палитра.


Загадъчната игра на светлината


Най-необичайните за човешкото възприятие цветове се явяват преливащите перлени нюанси, когато цветът се променя в зависимост от ъгъла на падане на светлината. Името на цвета се дължи на неговото природно проявление – по названието на минерала покриващ черупчестата раковина. Именно той служи за строителен материал и за ръста на перлите. Преливането на цветовете произлиза от особения строеж на перлите, състоящи се от множесто малки кристали, всеки от които пречупва и отразява светлината. Затова ни се струва, че цветът на перлите имат такива нюанси, които преливат във всички цветове на дъгата.


Дъга


Смята се, че в дъгата присъстват 7 цвята. Основните хроматически цветове са събрани в причудлива форма на дъга и плавно преливат един в друг. В действителност дъгата представлява пречупване на слънчевите лъчи в малки дъждовни капки, невидими за човешкото око. Дъгата се появява като природно авление при прояснение на небето след дъжд. Дъга може да се наблюдава също над водоемите при интензивно изпарение над фонтани и водопади. Даже в студен ден, когато въздуха се напълва с малки ледени кристали, може да видите това удивително природно явление, което се смята за едно най-ярките проявления на спектъра на хроматическите цветове.


Светът е пълен с ярки и наситени цветове, способни да радват човешките очи, да запълват красотата на живота с най-богати впечатления. Само чрез разбиране на пълната дълбочина на безценния дар на природата, можете да се насладите пълноценно на живота.

Избрани постове
Последни постове​
Архив
Поиск по тегам
bottom of page